Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji

Data publikacji: 18.06.2015

Dwudzieste pierwsze Międzynarodowe Dni Geodezji Czesko-Słowacko-Polskie, w dniach 14-16 maja 2015 roku, odbywały się w malowniczej dolinie górnego odcinka rzeki Morawy, u stóp masywu Śnieżnika, w miejscowości Dolní Morava. W imieniu czeskich gospodarzy przybyłych witała, z wielką serdecznością, Jitka Rubešova. Uczestników spotkania powitali też prezesi stowarzyszeń geodetów i kartografów słowackich Dušan Ferianc i polskich Stanisław Cegielski.

Gośćmi spotkania byli szefowie służby geodezyjnej i kartograficznej Czech, Słowacji i Polski Jacek Jarząbek, a także przedstawiciele miejscowej administracji: hetman Pardubickiego kraju Martin Netolický starosta powiatu Králiky Jana Ponocná. Czescy gospodarze byli radzi z możliwości pokazania piękna doliny Morawy i zachęcali do jej zwiedzania.

Trzydniowe obrady były wypełnione referatami o zróżnicowanej tematyce. Podzielono je na pięć grup: informacje na temat aktualnych działań i zamierzeń władz geodezyjnych i kartograficznych Czech, Słowacji i Polski; elektroniczny kataster nieruchomości, w tym aplikacje upowszechniające i ułatwiające korzystanie ze zgromadzonych w nim danych i informacji; wykorzystanie skaningu laserowego w praktyce wykonawczej; 2015 rokiem wydarzeń jubileuszowych; prezentacja prac i badań naukowych studentów.

Do dobrej tradycji spotkań geodetów i kartografów trzech sąsiedzkich krajów należy także troska organizatorów o dobry klimat i nastrój nie tylko w czasie obowiązkowych zajęć konferencyjnych.

Uczestnicy XXI Dni Geodezji mogli poznać uroki doliny górnego odcinka rzeki Morawy i otaczających ją gór, w czasie spacerów i podczas wycieczki do klasztornego zespołu z barokowym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz twierdzy artyleryjskiej Hůrka z lat 1935-38. Wieczory pozwalały na skosztowanie czeskich smakołyków, słuchanie zespołów instrumentalno – wokalnych, wspólne śpiewanie i tańce …

 

smw