Kalisz: Szkolenie dla geodetów wykonawców i administracji geodezyjnej

Data publikacji: 23.03.2015

 Zapisy na szkolenie prowadzi prezes Jan Cegła – 601 668 027, e-mail: cegeo@wp.pl

Termin szkolenia: 27.03.2015 r. (piątek), godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: Sala konferencyjna kompleksu ALJO – Kalisz, ul. Częstochowska 140

Cena: 130 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 220 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu

Konto, na które należy dokonać opłaty: 

Nazwa właściciela konta: SGP Oddział w Kaliszu,
Numer Konta: Multibank Nr: 74 1140 2017 0000 4302 1287 9705
Dopuszcza się wpłaty po otrzymaniu faktury. 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na cegeo@o2.pl z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych do faktury. 

b_300_200_16777215_00_images_07.jpg

Dr Ludmiła Pietrzak – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, redaktor przepisów prawa Przeglądu Geodezyjnego, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

Program szkolenia

 

1. Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania

– Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy,
– Prace podlegające zgłoszeniu /wytyczenie budynku i sieci uzbrojenia terenu/,
– Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/,
– Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia.


2. EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji
– Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego,

– Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/,
– Wykonanie zastępcze- Użytki po 31 grudnia 2013 i planowane zmiany –
– Ustalenie granic, przyjęcie, rozgraniczenie, wznowienie, wyznaczenie- różnice,
– Projektowane zmiany przepisów EGiB

3. GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci
– Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT,

– Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady.


4. Udostępnianie materiałów PZGiK.
– Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK /elementy EGiB/,

– Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB.
– Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów.

Postępowanie w przypadku kwestionowania wysokości opłaty bądź udostępnionego zasobu

5. Nowe zasady nadawania uprawnień zawodowych

6. Dyskusja (w tym pytania i odpowiedzi).

 

Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu i dniu szkolenia.