Szkolenie dla geodetów w Kaliszu

Data publikacji: 28.09.2015

Stowarzyszenie Geodetów  Polskich, Oddział w Kaliszu oraz Oś›rodek Szkolenia Geodetów i Kartografów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Warszawie zaprasza na szkolenie zarówno dla geodetów pracują…cych na wł‚asny rachunek, jak i geodetów pracowników administracji powiatowej i gminnej.  Przewidujemy również zainteresowanie się tematyką… szkolenia pracowników administracji związanych z tematyką budownictwa. Zapewniamy bardzo dobrego wykł‚adowcą™, którym będzie Pani dr. Ludmił‚a Pietrzak, praktyk i teoretyk z dużą wiedzą i doś›wiadczeniem.

Szczegóły w załącznikach.

Z wyrazami szacunku
Jan Cegła
Prezes Oddział‚u SGP w Kaliszu

tel. 601 668027

 

Zaproszenie

Karta uczestnictwa.pdf

Karta uczestnictwa.doc