KONFERENCJA KALISKA PO PANDEMII

Data publikacji: 28.04.2023

W dniach 20-21 kwietnia 2023 r. w Centrum Hotelowo Restauracyjnym „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się XXIII Kaliska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu kataster nieruchomości na temat „Zmiany regulacji prawnych z zakresu katastru nieruchomości i ich ocena”  pod patronatem Pani Alicji Kulki p.o. Głównego Geodety Kraju.

Konferencje rozpoczęła Pani Ludmiła Pietrzak – Przewodnicząca Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich, witając zaproszonych gości oraz 142 uczestników Konferencji, w szczególności Panią Alicję Kulkę p.o. Głównego  Geodety Kraju, Pana Roberta Kowalczyka Naczelnika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Wsi, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Pawła Hanusa Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Pana Stanisława Cegielskiego, twórcę Kaliskich Konferencji oraz Pana Jana Cegłę, długoletniego Prezesa Oddziału Kaliskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Pierwszego dnia odbyły się cztery sesje referatowe, a prelegentami byli przedstawiciele organów geodezji i kartografii, urzędów samorządowych oraz wykonawców prac geodezyjnych. Drugiego dnia odbył się panel dyskusyjny na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia wszystkich uczestników modernizacji. Cieszymy się, że mogliśmy podczas wystąpień wysłuchać ważnych wykładów zaproszonych gości oraz uczestniczyć w panelu dyskusyjnym. Dyskusja jest jedną z form zapobiegania nieporozumieniom i uczenia się, bo w trakcie jej prowadzania możemy lepiej zrozumieć poruszony problem i określić istniejące niezgodności. Proces dyskusji powoduje zmiany w podejściu, informuje, tworzy forum dla reprezentowania poglądów zarówno pracowników administracji, jak i wykonawców prac geodezyjnych, przekazuje podstawową wiedzę, niezbędną do podjęcia kluczowych wniosków, mających w przyszłości podstawę do podjęcia odpowiednich decyzji.

Na konferencji zostały wypracowane propozycje zmian w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, które zostaną przekazane Głównemu Geodecie Kraju i ministrowi nadzorującemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii Panu Waldemarowi Budzie Ministrowi Rozwoju i Technologii.

Dziękujemy za tak liczne przybycie, wspólnie spędzony czas, wszelkie dyskusje i rozmowy oraz zapraszamy na XXIV Kaliską Konferencję, która odbędzie się za rok.