Komisje

Komisja ds. Zawodu i Legislacji

Przewodniczący:  ————————

Członkowie: —————————-

Komisja Techniki

Przewodniczący: ————————

Członkowie: ———————————

Komisja ds. Szkolenia Ustawicznego

Przewodniczący: ———————–

Wiceprzewodniczący: —————————-

Członkowie: ——————————–

Komisja ds. Młodej Kadry

Przewodniczący: —————————

Wiceprzewodniczący: ———————-

Członkowie: —————————–

Komisja Imprez Relaksowych

Przewodniczący: —————————–

Członkowie: ————————————

Zespół ds. Odznaczeń

Przewodniczący: ——————————-

Członkowie: ————————-

Zespół ds. Informacji

Przewodniczący: ———————–

Wiceprzewodniczący:——————————

Członkowie: ———————————–