Zasłużeni dla Oddziału

  • Jan Cegła – Honorowym Członkiem SGP

    Jan Cegła – Honorowym Członkiem SGP

    Data publikacji: 22.10.2013
    Jan Cegła – „Członek Honorowego SGP” – został wyróżniony za zasługi dla zawodu i Stowarzyszenia podczas trzydziestego ósmego Zjazdu Delegatów SGP w Lidzbarku Warmińskim obradujący...