Jan Cegła – Honorowym Członkiem SGP

Data publikacji: 22.10.2013

Jan Cegła „Członek Honorowego SGP” – został wyróżniony za zasługi dla zawodu i Stowarzyszenia podczas trzydziestego ósmego Zjazdu Delegatów SGP w Lidzbarku Warmińskim obradujący w dniach od 7 do 9 czerwca 2013 roku.

Jan Cegła

Urodził się 24 grudnia 1945 roku w Świnkowie koło Krotoszyna. Tam ukończył w 1959 roku szkołę podstawową. I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wlkp. ukończył w 1963 roku zdając maturę. W 1965 roku ukończył Państwową Szkołę Techniczną o specjalności fotografia i rozpoczął pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii w Poznaniu. W latach 1966-1968 odbył zasadniczą służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, po odbyciu której rozpoczął pracę w pracowni geodezyjnej w Biurze Projektów Wodnych Melioracji w Poznaniu, a po reorganizacji w Łodzi. Równocześnie w latach 1969-1975 podjął i ukończył studia geodezyjne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyróżniony odznaką „Primus inter pares” w konkursie na najlepszego studenta. Od 1989 roku prowadzi własną firmę geodezyjną w Kaliszu. Mijają właśnie 22 lata jej istnienia.

Żonaty od 1969 roku, ma żonę Krystynę, polonistkę, dwoje dzieci – Joanne i Witold, czworo wnuków – Barbarę, dwie Zosie i Adama. Jan Cegła wstąpił do Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 1985 roku i nieprzerwanie jest jego członkiem. Jan Cegła wstąpił do Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 1985 roku i nieprzerwanie jest jego członkiem. W 1995 roku został wybrany na Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu i funkcje tę pełni do dnia dzisiejszego. Współorganizator kaliskich konferencji naukowo-technicznych z cyklu „Kataster Nieruchomości”, inicjator i organizator między innymi cyklu sympozjów „Kaliskie spotkania z kulturą”, wycieczek promujących głównie polską architekturę, sztukę i przyrodę. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, diamentową odznaką SGP i odznaką honorową „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”.