Koła SGP Oddziału Kaliskiego

Koła SGP Oddziału Kaliskiego

Kadencja 2013 – 2016

Koło Terenowe Kalisz

Prezes Koła

Jan Nowak

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Błażej Wojtyła

Zastępca prezesa: Michał Chenczke

Sekretarz: Bartłomiej Niewiadomski

Skarbnik: Elżbieta Magdzińska

Zastępca członka: Maria Tomczyk

Zastępca członka: Bogusław Olejnik

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23. marca 2013 r., w Kaliszu:

Jan Nowak

Bartłomiej Niewiadomski

Jan Cegła

Michał Poniatowski

Jerzy Machlański

Lucyna Bartosik

Stanisław Cegielski

Wiesław Makiewicz

Michał Chenczke

Michał Marczak

Danuta Filipowicz

Zastępca Delegata – Karol Szmaj

Zastępca Delegata – Marian Zdych

Koło Terenowe Jarocin

Prezes Koła:

Włodzimierz Wojtczak

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Artur Hażak

Skarbnik- Jolanta Rożek

Sekretarz- Robert Drygała

Członek – Andrzej Grzech

Członek – Krzysztof Sobczak

Zastępca członka – Wojtyś Klaudia

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23 marca 2013 r., w Kaliszu:

Wojtczak Włodzimierz

Artur Hażak

Andrzej Grzech

Adam Wojtczak

Robert Drygała

Zastępca delegata – Krzysztof Sobczak

Koło Terenowe Ostrów Wlkp.

Prezes Koła:

Mieczysław Grzegorczyk

Zarząd Koła:

Wiceprezes: Arkadiusz Lis

Sekretarz: Barbara Maciaszek

Skarbnik: Krystyna Gregorczyk

Członek Zarządu Koła: Roman Pasiak

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23. marca 2013 r w Kaliszu:

Mieczysław Gregorczyk

Krystyna Gregorczyk

Arkadiusz Lis

Zastępca delegata – Roman Pasiak

 Koło Terenowe Ostrzeszów

Prezes Koła:

Halina Lewek

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Krzysztof Dembny

Sekretarz:: Piotr Niesobski

Skarbnik: Maciej Michalczyk

Członek Zarządu: Sylwia Siedlecka-Snela

Członek Zarządu: Grzegorz Maury

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23 marca 2013 r., w Kaliszu:

Halina Lewek

Piotr Niesobski

Krzysztof Dębny

Zastępca Delegata – Maciej Michalczyk

Koło Terenowe Pleszew

Prezes Koła:

Anna Nowicka

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Julianna Pasternak

Sekretarz: Katarzyna Zawieja

Skarbnik: Jarosław Leśniewski

Członek: Jerzy Joop

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23 marca 2013 r., w Kaliszu:

Anna Nowicka

Katarzyna Zawieja

Zastępca Delegata – Jarosław Leśniewski

Koło Terenowe Kępno

Prezes Koła:

Piotr Domagała

Zarząd Koła:

Zastępca: prezesa:Grażyna Jany

Sekretarz::Karolina Latusek

Skarbnik: Ewa Nowak-Kobalczyk

Członek : Maciej Tobias

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23 marca 2013 r., w Kaliszu:

Piotr Domagała

Grażyna Jany

Zdzisław Domagała

Wojciech Gruszka

Zastępca Delegata – Magdalena Kanclerz

Zastępca Delegata – Magdalena Wróbel

Koło Terenowe „Geodezja Pruchnik”

Prezes Koła:

Tomasz Pruchnik

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Kamila Drożdż

Sekretarz: Edyta Rembiszewska

Skarbnik: Katarzyna Nowacka

Członek: Kazimierz Kujawa

Delegaci na Zgromadzenie Delegatów 23. marca 2013 r., w Kaliszu:

Tomasz Pruchnik

Ryszard Pruchnik

Kamila Drożdż

Zastępca Delegata – Katarzyna Nowacka

 

Koło Terenowe Krotoszyn

Prezes Koła:

Aldona Lis

Zarząd Koła:

Zastępca prezesa: Lucyna Mikajewska-Trawińska

Zastępca prezesa: Tomasz Kęsy

Sekretarz Koła: Donata Ratajczak

Skarbnik Koła: Przemysław Pietrzak

Członek Zarządu Koła: Marek Wieczorek

Zastępca Członka Zarządu – Koła: Janusz Właśniak

Zastępca Członka Zarządu – Koła: Radosław Uliczny