Składki

Składki członkowskie SGP

Zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, prosimy o regularne opłacania składek członkowskich.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu:

ul. Zacisze 2
62-800 Kalisz

 

Bank: mBank
Nr konta: 78 1140 0026 0000 3522 2900 1027  

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko oraz okres za jaki płacona jest składka.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Składka miesięczna – 10 zł 

Składka roczna – 120 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia)

Studenci studiów dziennych do 25 roku życia – składka miesięczna: 2 zł (składka roczna: 24 zł)

 

Ulgi:

„Ulga 50%” przysługuje emerytom,

„Ulga 100 %” przysługuje członkom powyżej 75. roku życia (seniorzy).