Składki

Składki członkowskie SGP

Zgodnie z § 14 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, prosimy o regularne opłacania składek członkowskich.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu:

ul. Zacisze 2
62-800 Kalisz

 

Bank: mBank
Nr konta: 78 1140 0026 0000 3522 2900 1027  

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko oraz okres za jaki płacona jest składka.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Dla studentów:
– składka miesięczna 3 zł
– składka roczna 36 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia)

Dla członków zwyczajnych do 60 lat kobiety i do 65 roku życia mężczyźni:
– składka miesięczna 15 zł
– składka roczna 180 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia)

Dla członków zwyczajnych pomiędzy 60 lat kobiety i do 65 roku życia mężczyźni, a 75 rokiem życia:
– składka miesięczna 7 zł
– składka roczna 84 zł (za okres całego roku kalendarzowego: od 1 stycznia do 31 grudnia)

Członków powyżej 75 roku życia, jako seniorów SGP, zwalnia się z opłat z tytułu składki członkowskiej.