Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz główne zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych

Data publikacji: 19.08.2020

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Kaliszu organizuje szkolenie pod tytułem: Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz główne zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych ”,  na które zapraszamy osoby zawodowo związane z geodezją do udziału w nim.

W szczególności szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów samorządowych, szczebla gminnego i powiatowego oraz do geodetów pracujących na własny rachunek i firm wykonawstwa  geodezyjnego.

Oto ogólna tematyka szkolenia:

  1. Zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 13 luty 2020r.
  2. Główne zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Dz.U. 2020 poz. 1316
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Dz.U. 2020 poz. 1321
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz.U. 2020 poz. 1322.
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2020 poz. 1357.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Na szkolenie można zgłosić się poprzez elektroniczny formularz lub tradycyjnie wypełniając kartę uczestnika, wszystkie te formy są dopuszczalne i akceptowalne.

Termin szkolenia: 31 sierpnia 2020 od godziny 9.30 do 15.30

Osoba dr inż. Ludmiły Pietrzak gwarantuje wysoki poziom szkolenia, a organizator dobre warunki. Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem

Jan Cegła

Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu

tel.: 601 668 027

email: cegeo2@o2.pl

Załączniki:

Formularz do zgłoszenia elektronicznego >>>

Pismo przewodnie (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

Zaproszenie (pdf) >>>