XXIV KALISKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA na temat: ” Ocena funkcjonowania systemu katastralnego na tle innych rejestrów publicznych w aspekcie wiarygodności informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości” pod patronatem Pani Alicji Kulki Głównego Geodety Kraju, 18-19 kwietnia 2024 r.

Data publikacji: 07.02.2024

Więcej informacji na Stronie Głównej SGP.

Zapraszamy!